Home

                                                                                                                                   
SISA
staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.                                    
Het is ook het  SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject ondersteuning te bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

Op deze website vindt u alle informatie over SISA.

                                                                    

Volg SISA via twitter @SISArtd 

Nieuws

meer

  • 01 juni 2017 Voor VeiligThuis is het belangrijk dat zij tijdens Triage en/of onderzoek beschikken over informatie vanuit alle... lees verder
  • 01 juni 2017 In het kader van de aanbestedingen is het bij SISA behoorlijk druk. Een van de voorwaarden voor inschrijven op de... lees verder

Afbeelding bij Spotlight